Voor meer  informatie:   Peter Vleeshakker Tel: 0756174383 Mob: 0653349453 Email: info@avvzaanstad.nl
VACATURE

Receptionist/bestuursdienst

Taakomschrijving

De taak wordt uitgevoerd op zaterdag in dagdelen (ochtend en middag). Hoe meer personen beschikbaar zijn, hoe kleiner het aantal uren deze taak moet worden uitgevoerd. (bv 3- of 4 blokken)
Voornaamste taken zijn.
-    het ontvangen van tegenstanders en scheidsrechters en verwijzen naar kleedkamers en velden
-    het innemen van statiegeld in ruil voor sleutel kleedkamer bij elftallen (zeventallen –E/F-teams) wordt geen sleutel verstrekt. Het statiegeld dat wordt betaald, noteert u op het daartoe bestemde formulier. Geld bewaart u in de daarvoor bestemde geldkist.
-    het afgeven aan clubscheidsrechters van fluit/stopwatch/regenjack en voor alle scheidsrechters: bal en vlaggen. Tevens het in bewaring nemen van waardevolle voorwerpen van scheidsrechters.
-    U zorgt ervoor dat u in de receptie altijd koffie heeft voor scheidsrechters en elftalleiders die het wedstrijdformulier moeten invullen (koffie vanuit kantine)
-    Tijdens de wedstrijdpauzes zorgt u ervoor dat limonade (jeugd) of thee (senioren) klaar staan. Deze haalt u op in de keuken van de kantine. U dient er zicht op te houden dat alle teams alleen hun eigen drinken meekrijgen. Ook zorgt, tijdens de rust, u voor drank voor de scheidsrechter (thee, koffie of een flesje limo)
-    U ziet er op toe dat lege jerrycans en theepottenweer worden ingeleverd.
-    Voor de wedstrijd legt u het wedstrijdformulier (voor zover nog niet digitaal) klaar voor de leiders om in te vullen.
-    Na de wedstrijd let u erop dat de kleedkamersleutels, bal, vlaggen en (indien van toepassing)  fluit, stopwatch en regenjack bij scheidsrechters weer worden ingenomen.
-    Daar waar mogelijk (rustige momenten) veegt u de gang aan.
-    Bij einde dienst, loopt u de kleedkamers na en veegt deze aan, danwel ziet u er op toe dat de daartoe aangewezen jeugdspelers dat doen.

Benodigde tijdinvestering
-    maximaal 1 dagdeel per maand
 
 
VACATURE

Barmedewerker

Taakomschrijving

-    U helpt achter de bar van de grote- of kleine kantine of in de eethoek van de grote kantine
-    De werkzaamheden zijn op zaterdagen in de grote kantine. (eventueel kunt u zich ook voor de zondag aanmelden)
-    U houdt toezicht achter de bar en zorgt voor de bereiding van koffie en thee en verkoop van drinken en snoep. U rekent af en slaat de verkochte consumpties aan op de kassa.
-    Indien u dienst heeft in de eethoek, dan verkoopt u eetwaren en bereidt deze eetwaren.
-    U houdt de bar, keuken en eethoek schoon tijdens en na uw werk.
-    U werkt in een team en u bent in staat om samen te werken.
-    U wordt, uiteraard, ingewerkt.

Tijdsinvestering
-    Eens in de .. weken één dagdeel op zaterdag (of zondag). Gangbare tijden zijn: van 09.00- 13.00 uur of van 13.00 – 1700/17.30 uur. Hoe meer mensen beschikbaar zijn, hoe minder vaak u een dienst heeft.
-    Twee/drie maal per jaar een bijeenkomst met collega-medewerkers om met elkaar over het werk te overleggen.


VACATURE
Materiaalverzorger

Taakomschrijving

Deze taak is veelomvattend en hopen wij in delen te kunnen splitsen.
Hierbij moet u denken aan:

-    het in het weekend of op maandag (bij Hellas Sport) wassen/drogen van teamkleding van 5-6 elftallen. Het opvouwen er van, op aantal controleren en het in de kast wegleggen van de kleding

-    Het controleren / onderhouden / inventariseren / aanvullen van het trainingsmateriaal jeugd

-    Het controleren / onderhouden / inventariseren / aanvullen van het trainingsmateriaal onder de tribune (selectieteams senioren en A-B-C jeugdselecties)

Tijdsinvestering

-    Voor het doen van de was twee dagdelen per week (weekend en/of maandag) en incidenteel door de week na een door de weekse wedstrijd.
-    Voor het onderhoud / bijhouden trainingsmateriaal bepaalt uzelf het aantal uren dat u zich beschikbaar wilt stellen.

VACATURE

Werving vrijwilligers


Taakomschrijving

-    het werven van vrijwilligers in de breedste zin van het woord.
-    Het bijhouden van een database van (kandidaat) vrijwilligers en vacatures


Tijdsinvestering

-    Alle tijd die u hiervoor ter beschikking heeft.

Kennis en vaardigheden

-    u beschikt over goede communicatieve eigenschappen
-    u beschikt over een positieve overredingskracht
-    u kunt met computer en database omgaan.

  VACATURE