Informatie.

Sponsoring

Hellas Sport Combinatie Zaandam is de oudste sportvereniging in de Zaanstreek.
Hellas Sport heeft als hoofddoel de beoefening van voetbal voor jong en oud, ongeacht ras, geslacht of geloof.

De vereniging kent ongeveer 500 leden en heeft door de jaren heen een prominente plaats ingenomen in het voetbal(sport)gebeuren in de Zaanstreek en regelmatig daarbuiten.
Het zal u niet ontgaan zijn dat sport, en voetbal in het bijzonder, een grote aantrekkingskracht heeft op een zeer brede groep van onze samenleving.
Bedrijven gebruiken het medium voetbal dan ook als één van de instrumenten in hun totale communicatiebeleid om hun product onder de aandacht te brengen van het publiek.

Sponsoring is daarbij één van de communicatiemiddelen die gebruikt worden en waarmee goede resultaten worden bereikt.
Hellas Sport Combinatie verstaat onder sponsoring: "een professionele benadering van sport financiering waarin de win-win situatie voor beide partijen centraal staat".

Een professionele invulling van sponsoring vereist een solide verenigingsstructuur met een beleidsvisie voor de toekomst, waarvan een sponsorvisie onderdeel uitmaakt.
Binnen de voetbalvereniging Hellas Sport Combinatie bestaat er een veelvoud van sponsormogelijkheden die passend zijn voor vrijwel elk budget. Deze variëren van jeugdsponsor tot en met hoofdsponsorschap. Eén ding staat voorop: uw communicatiebudget wordt aangewend waarvoor het bedoeld is.

U zult begrijpen dat een gedetailleerde opsomming van de tegenwaarde die Hellas Sport Combinatie u bij iedere vorm van sponsorschap te bieden heeft nu te ver zou voeren.
Vandaar dat wij u willen voorstellen om over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden, binnen het budget dat u voor ogen heeft, een persoonlijke afspraak te maken met:

Frans Möhlmann
Bestuurslid Externe Zaken/PR
sponsoring@hellassport.com

Hendrik-Jan Penning
Lid sponsorcommissie
sponsoring@hellassport.com