WIJZIGING PERSOONSGEGEVENS:

Indien er zich wijziging voordoet in Uw persoonlijke gegevens zoals:
 
huisadres,
emailadres,
telefoonnummer thuis,
mobiele telefoonnummer,
of bankrekeningnummer


dient u dit te melden aan het secretariaat.

U kunt dit doen door een email te sturen aan het secretariaat: secretariaat@hellassport.com

of schriftelijk bij het secretariaat, postbus 1353, 1500 AJ Zaandam.

Natuurlijk kunt U deze brief ook deponeren in de groene postbus in de gang bij de receptie van Hellas Sport.