Overschrijving.


Vanaf heden worden – met uitzondering van de pupillen- alle overschrijvingen alleen nog maar toegestaan voor het volgende seizoen (seizoen 2016/'17).
Dit noemen wij de reguliere overschrijvingsperiode. Deze loopt van 5 maart tot en met 15 juni 2016.
Op 15 juni 00:00 uur sluit de overschrijvingstermijn en gaat de dispensatieperiode weer in.
Al deze overschrijvingen worden door de verenigingen digitaal ingediend.
Het papieren overschrijvingsformulier is hierbij niet meer nodig.
Hoe gaat het in zijn werk?

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club.
De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden.
•    Bij aanmelding van een speler bij zijn nieuwe vereniging, wordt deze speler met ingang van het nieuwe seizoen overgeschreven naar de nieuwe vereniging.
•    De oude vereniging kan zien dat er een overschrijvingsverzoek loopt.
•    Alle overschrijvingsverzoeken worden door de KNVB verzameld en op 1 juli automatisch doorgevoerd.
•    Als er geen blokkade is wordt de speler tegelijkertijd afgemeld bij de oude vereniging als lid.
•    Als er wel een blokkade is dan moet deze eerst worden opgeheven. In de reguliere periode is dit alleen nog maar een financiële blokkade.
Alle overschrijvingen die tussen 5 maart en 15 juni worden ingediend, worden dus niet eerder dan 1 juli 2016 in Sportlink doorgevoerd.

Nieuwe spelers naar Hellas Sport, wat is de procedure:

•    Vullen voor 15 juni een inschrijvingformulier in;
•    Leveren dat voor 15 juni in bij Cees Beets per mail en/of papier
•    Cees Beets vult voor 15 juni het verzoek in bij KNVB  (sportlink)
•    Afhankelijk van goedkeuring oude vereniging, worden de verzoeken verwerkt op 1 juli 2016.

Geen inschrijfformulier ingeleverd voor 15 juni: geen overschrijving!

Er is dus een centraal persoon binnen Hellas Sport die de verzoeken behandelt: Cees Beets
wedsecretariaat@hellassport.com
Postbus secretariaat receptie
Postbus 1353, 1500AJ, Zaandam

Cees BeetsJaarlijks krijgt Hellas Sport te maken met spelers die overschrijving aanvragen van en naar een andere vereniging.

Indien u het lidmaatschap heeft opgezegd ( vóór 15 mei ) en voor komende seizoen overschrijving wilt aanvragen naar een andere vereniging, dan dient u een overschrijvingsformulier te halen bij de nieuwe vereniging waar u lid gaat worden.
Nadat u het zelf voor een gedeelte heeft ingevuld kunt u het daarna op de op deze website aangegeven overschrijvingsdata laten tekenen bij Hellas Sport en samen met uw spelerspas inleveren bij uw nieuwe vereniging.


Het spreekt vanzelf dat ook in dit geval de contributie en nog eventueel openstaande boetes voldaan moeten zijn. Ook moet u, indien dit van toepassing is, de door Hellas Sport in bruikleen gegeven voetbalkleding en/of trainingskleding en de voetbaltas inleveren. Anders verlenen wij geen overschrijving.


Om de afhandeling te bespoedigen kunt u het overschrijvingformulier deponeren in de postbus van het secretariaat (gang receptie Hellas Sport) en daarna ophalen op een van de overschrijvingsdata.


Voor overschrijving gelden enkele regels die hieronder vermeld staan:

• Overschrijving moet voor 15 juni binnen zijn bij de KNVB.
• Overschrijvingsformulier is te verkrijgen bij de vereniging (zie hieronder)
• Overschrijving geldt voor alle voetballende leden die van vereniging veranderen.
• Overschrijving geldt ook wanneer je 3 jaar niet gevoetbald hebt. Bij een langere periode is een aanmeldingsformulier voldoende.
• Spelerspassen bijvoegen alleen voor spelende leden van 10 jaar en ouder.
• Mutatieformulier spelerspas bijvoegen voor komende leden waarvan de spelerspas kwijt is.
• Pupillen kunnen volstaan met de 'speelgerechtigheid pupillen' (een soort verklaring dat het lid aan de verplichtingen heeft voldaan) formulier.
• Kopie van legitimatiebewijs wordt alleen gebruikt om het betreffende nummer van het bewijs bij nieuwe leden door te geven bij nieuwe aanmelding in Sportlink.
• Bij een overschrijving naar Hellas Sport moet ook een aanmeldingsformulier worden ingevuld.

NOOT:
Datum van overschrijving is 15 juni. Bondskantoren zijn die avond meestal open.
Alleen bij de gemelde uitzonderingen (zie de site van de KNVB hierover) kan ook buiten die termijn overschrijving aangevraagd worden.
Bij het uitkomen in lagere klassen gaat men met de grensdatum de laatste tijd flexibel om.

Klik hier voor overschrijvingsformulier KNVB.

Klik hier voor speelgerechtigheid pupillen.
.