Beëindigen lidmaatschap


Indien u het lidmaatschap van u zelf of van uw zoon of dochter bij onze vereniging wilt opzeggen dan moet dit uiterlijk 17 mei a.s. schriftelijk/E-mail gebeuren bij het secretariaat.

Belangrijk: Indien u niet voor 15 mei heeft bedankt en daarna overschrijving aanvraagt naar een andere vereniging bent u nog een jaar contributie verschuldigd!

Overschrijving:
Indien uw het lidmaatschap heeft opgezegd en voor het komende seizoen overschrijving wilt aanvragen naar een andere vereniging, dient u een overschrijvingsformulier te halen bij de nieuwe vereniging waar u lid gaat worden. Nadat u het zelf voor een gedeelte heeft ingevuld kunt u het daarna laten tekenen bij Hellas Sport en samen met uw spelerspas inleveren bij uw nieuwe vereniging.

Om de afhandeling te bespoedigen kunt u het overschrijvingsformulier deponeren in de postbus van het secretariaat (gang receptie Hellas Sport) en daarna ophalen op één van de op deze website aangegeven overschrijvingsdata.

Het spreekt vanzelf dat ook in dit geval de contributie en nog eventueel openstaande boetes voldaan moeten zijn. Ook moet u, indien dit van toepassing is, de door Hellas Sport in bruikleen gegeven voetbalkleding en/of trainingskleding en de voetbaltas inleveren. Anders verlenen wij geen overschrijving.

U kunt overschrijving naar een andere vereniging aanvragen tot 15 juni.

U kunt uw brief om te bedanken opsturen naar:

Secretariaat Hellas Sport
Postbus 1353
1500 AJ  Zaandam

of

secretariaat@hellassport.com


Het bestuur