Contributie en boetes.

Contributie:

In september en december worden de facturen voor de contributie verstuurd per mail of per post. Deze dient U binnen twee weken te voldoen op rekening nr. NL 91 ABNA 044 17 10 441 onder vermelding van factuurnummer en zo nodig de naam van de speler/speelster. Indien niet tijdig betaald wordt kan er een schorsing van het betreffende lid. opgelegd worden. Deze schorsing zal opgeheven worden na betaling van het verschuldigde bedrag.
Donateurs betalen hun donatie eenmalig. Een schriftelijk verzoek gaat hieraan vooraf.
 
De contributie bedraagt voor seizoen 2017/2018

Heren senioren€ 216,--

Dames senioren€ 184,--
Junioren onder de 19
€ 200,--
Junioren onder de 17
€ 180,--
Junioren onder de 15
€ 160,--
Junioren onder de 13
€ 140,--
Junioren onder de 11
€ 120,--
Junioren onder de 9
€ 100,--
Mini’s  onder de 7
€   70,--
G-Spelers
€ 130,--
Donateur
€   40,--
Niet spelend 
€ 100,--


***Contributieschuld kan gevolgen hebben bij overschrijving.***

Boetes:

Voor de boetes (gele-, rode kaarten e.d.) ontvangt u eveneens een factuur, ook deze dient binnen twee weken te worden overgemaakt op rekening nr. NL 91 ABNA 044 17 10 441 onder vermelding van factuurnummer en zo nodig de naam van de speler/speelster. Wanneer een boete niet betaald wordt zal schorsing van het desbetreffende lid plaatsvinden. Deze schorsing zal opgeheven worden na betaling van het verschuldigde bedrag.

Het rekeningnummer van Hellas Sport tbv de contributie is: NL 91 ABNA 044 17 10 441 onder vermelding van het factuurnummer en zo nodig de naam van de speler/speelster.

Belangrijke mededeling  met betrekking tot contributie en of betaling van  opgelegde boete.

De volgende regels worden gehanteerd:
1.    Spelers (en in geval van jeugdspelers ook de ouders) zijn zelf verantwoordelijk  voor de betalingen.
2.    Betalingen/ afspraken  lopen uitsluitend via de penningmeester, dus NIET via leiders of trainers.
3.    Er wordt geen herinnering meer verstuurd aan leden die de afgelopen termijn moesten worden herinnerd aan hun betalingsverplichting.
4.    Betalingsverplichtingen moeten altijd  uiterlijk op vrijdagmiddag om 12 uur, binnen de betalingstermijn, worden nagekomen.
5.    Bij niet nakomen van de verplichting volgt onmiddellijk een speelverbod voor het aansluitende weekend. Dit verbod kan voor dat betreffende weekend niet meer worden opgeheven. Het speelverbod kan na mededeling van de penningmeester, dat de betaling is ontvangen, pas vanaf maandag worden opgeheven.

Het Bestuur