Lidmaatschap.

Is voetbal jouw sport, maar je wilt graag eerst een keer meetrainen dan kan dat door je  tijdens een training te melden bij de trainer.

Wil je meteen lid worden, dan kan je het aanmeldingsformulier en indien nodig het overschrijvingsformulier invullen en opsturen naar het secretariaat.

Maar om de Club een warm hart toe te dragen kan je ook zonder te voetballen als niet spelend lid ingeschreven worden.

Minimum leeftijd om te beginnen met voetbal is 5 jaar, maximum leeftijd is er niet.

Door lid te worden van Hellas Sport en ondertekening van het aanmeldingsformulier geef je te kennen,
dat je akkoord gaat met de betalingsvoorwaarden van het incasseren van de contributie en boete(s).

Een andere betalingswijze is op verzoek mogelijk. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Aanmelden kan op elk moment van het jaar. Het kan voorkomen, dat bij aanmelding geen plaats is binnen een team.
 
In dat geval wordt je op een wachtlijst geplaatst.

Opzegging dient echter schriftelijk vóór 15 mei te geschieden bij het secretariaat.

Spijtoptanten moeten een bedrag van € 25,00 voldoen voor gemaakte administratie- en overige kosten (KNVB)
wanneer zij zich bedenken en de eerste competitie wedstrijd nog niet is gevoetbald of de eerste incassotermijn nog niet heeft plaatsgevonden.